Gwara pogórzańska

Gwara naszej części pogórza należy do gwar południowomałopolskich, dla których zaproponowano określenie Pogórze. Tak wydzielone Pogórze rozciąga się od granicy z dialektem śląskim na zachodzie, poprzez Nowy Sącz, aż po granice z tzw. pograniczem wschodnim młodszym, powstałym na podłożu ukraińskim, tj. po orientacyjną granicę wyznaczoną przez miejscowości Jasło i Ropczyce. Na północy granica pogórza (jako krainy geograficznej) sięga po Tarnów. Całe Pogórze jest terenem bardzo zróżnicowanym gwarowo, przechowującym sporo właściwości archaicznych, co wynika z położenia tych gwar na peryferiach polskiego obszaru językowego. Niektórzy językoznawcy zrównują dialektologiczne Pogórze wschodnie z dawną Ziemią Biecką [www.gwarypolskie.uw.edu.pl]. Jedną z najistotniejszych cech odróżniających gwary Pogórza wschodniego od zachodniego jest tzw. wąska wymowa kontynuantu staropolskiej nosówki krótkiej „ą” (odpowiednika literackiego ę), w postaci „yn” (typ tyndy – ‘tędy’) w przeciwieństwie do sądeckiego typu tądy (z nosowym a!). Więcej o cechach ogólnych pogórzańskiej gwary możecie znaleźć w artykule wskazanym w źródłach pod niniejszym tekstem. W dalszej części tego bloga chciałbym się pochylić dokładniej nad gwarowymi przezwiskami.

Pięciu starszych mężczyzn w strojach ludowych stoi w rzędzie pozując do zdjęcia

Przezwiska

Bardzo ciekawe i charakterystyczne dla miejscowej gwary są lokalne przezwiska. Często funkcjonują one tylko w obrębie jednego przysiółku, czy jednej wsi, ale bywają tak przyrośnięte do danej osoby, że w lokalnych społecznościach są bardziej znane niż prawdziwe nazwiska osób, których dotyczą.  

Osobiście znam i pamiętam dużą liczbę takich przezwisk z okolic Gromnika. Ponieważ jednak noszące je osoby wciąż żyją lub pamięć o nich jest wciąż bardzo żywa, a często przezwiska te są (lub były) złośliwe lub nawet obraźliwe, to sięgniemy do historycznych przykładów z okolic Jastrzębi – lokalnej stolicy folkloru i tradycji.

Oto przykłady:

Franek z górki

Józek od Krzysiocki

Maciejocyk (Poldek łod Maciejki)

Stasek pijocyna

Stasek buolęga

Lilka z sputoka

Jantek spuod miedzy

Stasek uod Kutypiny

Witek ze dwuora

Poldek płacek

Edek z Wysranki

Kazek piekarcyk

Stasek hi hi

Zośka uod kuowolki

Kazek Rzepka

Jasiek Pietrusiok

Jasiek z murowańca (z jednego z pierwszych murowanych domów powstałych po II wojnie światowej)

Kazek dugi (długi – wysoki)

Andrzej z rzyki

… i wiele innych

Starszy mężczyzna w tradycyjnym kapeluszu i płaszczu stoi przed mikrofonem

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Stanisława Desia, Kierownika Domu Kultury w Jastrzębi  w Centrum Kultury Gminy Ciężkowice,  za przekazane materiały i wiedzę w przedstawionym temacie.

Inne źródła: Małopolskie Centrum Kultury Sokół: https://www.etnozagroda.pl/pogorzanie/gwara-ciekawostki-gwarowe-w-regionach

Tekst: Wojciech Sanek

Zdjęcia: Archiwum Centrum Kultury Gminy Ciężkowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *