Źródła na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego

Na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego znajduje się kilkanaście większych źródeł – miejsc naturalnego wypływu wód podziemnych na powierzchnię Ziemi.
Wypływy mają miejsce głównie ze skał wapiennych i marglistych powstałych w okresie górnej kredy. Woda przeważnie ma około 9-10 stopni Celsjusza i jest bardzo czysta.
Warto odwiedzić m. in. Źródło Hydrografów oraz Źródło Strusi w Imbramowicach, a także Źródło Jordan w Ściborzycach.

Źródło Hydrografów

Znajduje się w miejscowości Imbramowice, nieopodal koryta rzeki Dłubni. Ma dużą misę źródliskową o średnicy około 25 metrów.
Wypływa z niego około 50-60 litrów w sekundę!!! W czasie badań w 1999 r. stwierdzono nawet 135 l/s!!!!
W dnie misy bardzo dobrze widoczne jest charakterystyczne “pulsowanie źródła” – czyli lekkie podnoszenie się drobinek piasku pod wpływem wypływu wody spod dna.

Źródło Jordan

Zlokalizowane jest w miejscowości Ściborzyce. Tu także mamy do czynienia z bardzo dużą wydajnością źródła. Średnio wypływa z niego około 60 litrów w sekundę. Woda w misie, ze względu na piasek na dnie, ma charakterystyczny, piękny lazurowy kolor.
W źródle występuje drewniane rusztowanie, które służyło jako cześć naturalnej “lodówki” (woda ma tu około 9-10 stopni). Przechowywano w nim produkty żywnościowe (np. mleko). Wśród miejscowej ludności krąży legenda jakoby źródło było bardzo głębokie i nie miało dna. Kiedyś miało “pochłonąć” ono olbrzymią karocę wraz z końmi.

Źródło Strusi

Położone jest w miejscowości Imbramowice, wśród pól uprawnych. Swoją nazwę zawdzięcza farmie strusi, która kiedyś funkcjonowała koło źródła. Z misy źródliskowej wypływa około 36 litrów w sekundę. Wygląda urokliwie, szczególnie w okresie jesiennym.

Wymienione wcześniej źródła objęte są ochroną prawną w postaci pomników przyrody nieożywionej. Na terenie Dłubniańśkiego Parku Krajobrazowego znajdują się też inne ciekawe źródła:

  • źródło w Jangrocie
  • źródło w Iwanowicach
  • źródło Mirosława w Maszkowie
  • źródło Elżbiety w Zamłyniu
  • źródło w Michałowicach

Więcej o źródłach i Dłubniańśkim Parku Krajobrazowym możecie dowiedzieć się pod linkiem -> tutaj.

Jest tu też do pobrania w pdf publikacja “Źródłach w jurajskich parkach krajobrazowych województwa małopolskiego” -> tutaj. Zapraszamy do lektury!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *