Trochę o zadrzewieniach

Dzisiaj trochę o zadrzewieniach, a dokładniej o ich funkcjach.

Gdyby zapytać przypadkowo spotkaną osobę czym jest zadrzewienie, to z łatwością odpowie, że to drzewa, albo grupa drzew. To prawda, ale czy tylko drzewa? Otóż zadrzewieniem można też nazwać krzewy.

Pojedyncze drzewa i grupy drzew wśród kwitnących łąk

No dobra, skoro nazewnictwo mamy już za sobą, to teraz najważniejsze pytanie, a mianowicie, czy jest w nich coś specjalnego? Bardzo ważną funkcją wszystkich zadrzewień jak i wszystkich drzew jest produkcja tlenu (tlen jest produktem ubocznym fotosyntezy, a więc procesu w którym roślina przy udziale wody z solami mineralnym, dwutlenku węgla i energii słonecznej wytwarza sobie pokarm). A co jeszcze? Tutaj pojawia się słowo funkcje. Ochrona zadrzewień jest tak ważna właśnie ze względu na pełnione przez nie role. A jakie one mogą być? Oto niektóre z nich:

 

  • Niewątpliwie podnoszą walory estetyczne otoczenia – bo jakże monotonny byłby krajobraz pól bez ani jednego drzewa, czy krzewu?
  • Są bazą pokarmową dla zwierząt, a także ludzi – kto nigdy nie podjadał czereśni, czy jabłek w trakcie wycieczki przez pola?:) A zimą owoce jarzębiny, głogu oraz wielu innych ratują ptaki przed głodem.
  • Chronią uprawy przed silnym wiatrem.
  • W ich cieniu chowają się zwierzęta gospodarskie przed upałem.
  • Pochłaniając nadmiar substancji takich jak azot, czy fosfor chronią rzeki i jeziora przed spływającymi z pól uprawnych substancjami biogennymi (ich nadmiar powoduje niekorzystny wzrost mikroorganizmów wodnych, tzw. zakwit wody).
  • Chronią przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi – zatrzymując pyły, węglowodory aromatyczne i inne szkodliwe substancje.
  • Latem obniżają temperaturę na drogach, a zimą chronią przed zawiewaniem śniegu.
Rząd drzew na szczycie zaśnieżonego wzniesienia
Kwitnące na biało drzewo wśród pół

Nie sposób nie wspomnieć o korzyściach dla nas samych – koc, książka, kosz piknikowy i cień rozłożystej lipy, albo jabłoni, to jest to czego czasem każdemu z nas potrzeba. Jednak najważniejszą funkcją zadrzewień jest ich funkcja przyrodnicza. W koronach drzew, a także w dziuplach gniazdują: słowik, sikora, pełzacz leśny, sowy, kowalik, a także bocian czarny, myszołów, czy nawet bielik. Ponadto w szczelinach pni, a nawet pod korą swoje letnie kryjówki mają nietoperze. Te ostatnie w trakcie lotów posługują się drzewami jako punktami orientacyjnymi, dlatego też ważne są dla nich szczególnie zadrzewienia liniowe – wzdłuż dróg i cieków wodnych. Stare dziuplaste dęby, ale też wierzby, lipy, czy olchy są miejscem życia jednego z największych, chrząszczy w Polsce – będącej pod ochroną pachnicy dębowej. A kto jeszcze korzysta z zadrzewień? W trakcie swoich dziennych wędrówek schronienie znajdują w nich sarny, zające, a i rudy lisek tu zaglądnie, żeby odpocząć. Z wędrówkami zwierząt wiąże się jeszcze jedna funkcja zadrzewień, tworzą one bowiem korytarze ekologiczne. Ale to już jest opowieść na inną okazję 😉

Rozproszone drzewa bez liści wśród pól i łąk

Teraz już nikogo nie powinno dziwić, dlaczego w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu zadrzewienia przydrożne, śródpolne i nadwodne są pod szczególną ochroną.

Tekst i zdjęcia: Piotr Buglewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *