Gwara pogórzańska

Gwara naszej części pogórza należy do gwar południowomałopolskich, dla których zaproponowano określenie Pogórze. Tak wydzielone Pogórze rozciąga się od granicy z dialektem śląskim na zachodzie, …